Dostawa sprzętu ratunkowego i asekuracyjnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 12.06.2020 r. do godz. 10:00.
Data publikacji: 2020-06-05
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sprzętu ratunkowego i asekuracyjnego , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.06.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę GRIFFIN GROUP S.A. MARINE sp.k.
Oddział w Gdyni, ul. Łużycka 2 A, 81-537 Gdynia; za cenę 11 020,80 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.