Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do środków transportu lądowego.
Data publikacji: 2020-06-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę fabrycznie nowego ogumienia do środków transportu lądowego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.06.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę „POLSKA GRUPA OPON" Sp. z o.o. ul. Wilcza 72 lok.10, 00-670 Warszawa za cenę 25.976,00zł brutto, stała marża na ogumienie nie ujęte w zestawieniu materiałowym w wysokości 7%, oferta uzyskała w ocenie 94,28 punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.