Dostawa obuwia ochronnego i roboczego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 12.06.2020 r. do godz. 10:00.
Data publikacji: 2020-06-02
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę obuwia ochronnego i roboczego , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.06.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H. "AS BHP" Marzena Rzepińska,
ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia, za cenę 84 579,72 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.