Usługa konserwacji i serwisowania mającej na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej czterech automatycznych przepompowni zainstalowanych na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni.

Usługa konserwacji i serwisowania mającej na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej czterech automatycznych przepompowni zainstalowanych na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2020-05-29
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-16

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę konserwacji i serwisowania mającej na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej czterech automatycznych przepompowni zainstalowanych na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.06.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Drew - Kos Dariusz Różycki, 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74 za cenę 23 370,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.