SIWZ do przetargu Dostawa nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej dla Urzędu Morskiego w Gdyni w ramach projektu pn.„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” dostępna jest pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

 

Dostawa nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej dla Urzędu Morskiego w Gdyni w ramach projektu pn.„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.
SIWZ do przetargu jest dostępna na platformie: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
Przez w/w platformę odbywa się także komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu.
Data publikacji: 2020-05-29