Dostawa foteli obrotowych i krzeseł dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 02.06.2020 r. do godz. 10:00.
Data publikacji: 2020-05-27
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę foteli obrotowych i krzeseł , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.06.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "GRANT" Jerzy Kaczanowski, ul. Czerwony Dwór 1, 80-383 Gdańsk; za cenę 16 117,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.