Usługa dostępu do poprawek RTK dla 5 sztuk geodezyjnych odbiorników GNSS z obsługą konstelacji satelitów GPS, Glonass, Galileo. Poprawki muszą być udostępniane za pomocą sieci Internet. Wykonawca zapewni dostęp do minimum 4 rzeczywistych stacji referencyjnych (odbiorczo-nadawczych) znajdujących się w odległości maksymalnie 15 km od linii brzegu morskiego w zakresie terytorialnym Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykonawca zapewni weryfikację poprawności działania poprawek RTK na odbiornikach firmy Leica oraz Trimble użytkowanych przez Zamawiającego.

Usługa dostępu do poprawek RTK dla 5 sztuk geodezyjnych odbiorników GNSS
Data publikacji: 2020-05-25
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-05

W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Leica Geosystems sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa z wynikiem 100.00 punktów, w tym:
- cena: 100.00 pkt. (12 300,00 brutto zł brutto),