Publikacja ogłoszeń dotyczących projektu pn. „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów”.Data publikacji: 2020-05-26
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-18

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro na publikację ogłoszeń dotyczących projektu pn. „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów" spośród ważnych i nie odrzuconych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Agora S.A, ul Czerska 8/10; 00-732 Warszawa za cenę 6 926,28 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.