Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2020-06-25
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-30

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuję,
iż w przedmiotowym postępowaniu dla części II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EMSO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sikorskiego 129, 05-080 Izabelin, Mościska


2. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuję,
iż w przedmiotowym postępowaniu dla części I zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TMB Sp. z o.o., ul. Piastowska 202, 42-202 Częstochowa

Dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek firmy Hewlett-Packard.
Numer umowy: TZ2.37.1.03.I.2020.ZJ
Data obowiązywania: 2020-07-23
Wykonawca: TMB Sp. z o.o., ul. Piastowska 202, 42-200 Częstochowa
Wartość umowy: 56065.86 zł
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ( 869,24 KB )pdf icon
 2. SIWZ.pdf ( 681,41 KB )pdf icon
 3. Załączniki nr 1, 3 i 4 do SIWZ wersja edytowalna.docx ( 29,9 KB )docx icon
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ.xlsx ( 29,6 KB )xlsx icon
 5. Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Wzór umowy dla Cz. 1 zamówienia.pdf ( 377,23 KB )pdf icon
 6. Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Wzór umowy dla Cz. 2 zamówienia.pdf ( 377,13 KB )pdf icon
 7. Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Cz. 1 zamówienia.pdf ( 267,45 KB )pdf icon
 8. Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Cz. 2 zamówienia.pdf ( 310,3 KB )pdf icon
 9. Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28.05.2020 r..pdf ( 72,33 KB )pdf icon
 10. Załacznik nr 3 - Formularze cenowe .xlsx ( 28,73 KB )xlsx icon
 11. Przedlużenie terminu składania ofert.pdf ( 57,45 KB )pdf icon
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf ( 61,15 KB )pdf icon
 13. Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 05.06.2020 r..pdf ( 165,85 KB )pdf icon
 14. Załacznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy CZĘŚĆ I i II- ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK z dn. 05.06.2020 r..xls ( 80 KB )xls icon
 15. Załącznik nr 6.1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I- ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK z dn. 05.06.2020 r..pdf ( 26,54 KB )pdf icon
 16. Załącznik nr 6.2 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II - ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK z dn. 05.06.2020 r..pdf ( 35,9 KB )pdf icon
 17. Zmiana terminu składania ofert.pdf ( 60,03 KB )pdf icon
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf ( 61,28 KB )pdf icon
 19. Zmiana treści SIWZ.pdf ( 70,35 KB )pdf icon
 20. Komunikat w sprawie otwarcia ofert.pdf ( 74,71 KB )pdf icon
 21. Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf ( 119,68 KB )pdf icon
 22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ II postępowania.pdf ( 125,49 KB )pdf icon
 23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ I postępowania.pdf ( 125,5 KB )pdf icon
 24. Umowa - CZ. I zamówienia.pdf ( 391,16 KB )pdf icon
 25. Umowa - Cz. II zamówienia.pdf ( 1,05 MB )pdf icon