1. Agnieszka Bałuch

    Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
    Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę pojemników na odpady segregowane , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.05.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę EKOAWAL Sp.zo.o.
    ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo; za cenę 7 284,06 zł brutto.
    Dziękujemy za złożenie ofert.