1. Agnieszka Bałuch

    Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
    Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę siatki drucianej leśnej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.05.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „TEX – 1” Adam Cichowlaz, Kamionka 28, 82-500 Kwidzyn;
    za cenę: 36 310,00 zł brutto.
    Dziękujemy za złożenie ofert.