1. Agnieszka Bałuch

    W pozycji nr 35 formularza oferty, zamiast rura karbowana ø 350 x 2 m z zaślepkami – winno być rura karbowana ø 315 x 2 m z zaślepkami.

  2. Agnieszka Bałuch

    Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
    Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę armatury hydraulicznej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.05.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Handlowego „SEA” Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock; za cenę: 11 781,85 zł brutto.
    Dziękujemy za złożenie ofert.