1. Agnieszka Bałuch

  W odpowiedzi na otrzymane pytania, Zamawiający informuje iż:
  w poz. 9-11 jako „strop ładunkowy” należy rozumieć zawiesie z liny stalowej jednocięgnowe typ F, w poz. 13 chodzi o hak „kontenerowy”, w poz. 14 należy wycenić zacisk wzmocniony.

 2. Agnieszka Bałuch

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę zawiesi linowych i stropów ładunkowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.05.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy EFMETAL Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 6a, 87-800 Włocławek; za cenę: 2 528,82 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.