Monitoring poinwestycyjny makrofauny dennej (makrozobentosu) zadania "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku".
Data publikacji: 2020-04-30
Data publikacji wyników postępowania: 2020-05-08

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Poznań, ul. Franciszka Firlika 26, na kwotę 47 970,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.