Świadczenie usług dostępu do Internetu na łączu satelitarnym.
Data publikacji: 2020-04-29
Data publikacji wyników postępowania: 2020-05-15

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Świadczenie usług dostępu do Internetu na łączu satelitarnym." , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.05.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Kempa Invest Sp. z o.o., ul. Waliców 13, 00-865 Warszawa; za cenę 16.752,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Pytanie nr 1:
Jaka jest pozycja geograficzna platformy wydobywczej Baltic Beta ?
Odpowiedź:
Pozycja platformy Baltic Beta: 55°28’53,77”N; 018°10’54,91”E
Morze Bałtyckie, około 70 km na północ od Jastrzębiej Góry.

Pytanie nr 2:
Kto organizuje i ponosi koszty dostarczenia sprzętu na platformę wiertniczą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zapewnia transportu morskiego do platformy wydobywczej Baltic Beta w celu dostarczenia niezbędnego sprzętu do instalacji. Organizacja i pokrycie kosztów transportu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3:
Kto organizuje i ponosi koszty transportu pracownika Wykonawcy na miejsce instalacji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zapewnia transportu morskiego do platformy wydobywczej Baltic Beta w celu przetransportowania osób mających wykonać instalację. Organizacja i pokrycie kosztów transportu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4:
Kto ponosi koszty transportu pracownika Wykonawcy do dokonania czynności serwisowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zapewnia transportu morskiego do platformy wydobywczej Baltic Beta w celu wykonania serwisu sprzętu przez pracownika wykonawcy w przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia przeglądu urządzeń. Organizacja i pokrycie kosztów transportu leży po stronie Wykonawcy.