Zarządzenie NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie Miasta Sopotu ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2071, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz.1877 )