Dokumentacja przetargowa dotycząca przetargu na: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” dostępna jest na platformie Zamawiającego: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

 

Dokumentacja postępowania pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” dostępna jest na platformie Zamawiającego: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
Data publikacji: 2020-04-24