Zanieczyszczenie polskich obszarów morskich na północny-wschód od Władysławowa

zanieczyszczeniePOM_kwiecien_2020 fot.2

W dniu 21.04.2020r. Urząd Morski w Gdyni otrzymał informacje z satelitarnego systemu CleanSeaNet EMSA o możliwym zanieczyszczeniu w polskich obszarach morskich 15 mil na północny-wschód od Władysławowa. W rejon wskazanego zanieczyszczenia zadysponowany został samolot Straży Granicznej, który potwierdził ślady zanieczyszczeń ropopochodnych we wskazanym miejscu.

zanieczyszczeniePOM_kwiecien_2020 fot. 3

 

Na podstawie informacji otrzymanej z lotu patrolowego, w rejon zanieczyszczenia została skierowana specjalistyczna jednostka Służby SAR „Kapitan Poinc” w celu dokładnego rozpoznania sytuacji i w razie konieczności podjęcia akcji neutralizacji zanieczyszczenia.

Jednostka ratownicza dotarła na miejsce 21.04.2020r. ok. godziny 15.00 i nie potwierdziła zanieczyszczenia nadającego się do zbierania mechanicznego. Wykonano model możliwego dryfu plamy w systemie HELCOM SeaTrackWeb i podjęto poszukiwania wskazanego w raporcie EMSA zanieczyszczania. Działania prowadzone przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa trwały do późnych godzin wieczornych oraz zostały wznowione nad ranem 22.04.2020r. W ich trakcie pobrane zostały próbki, które potwierdziły, że była to substancja ropopochodna o małym stężeniu. W dniu 22.04.2020r. wysłano ponownie samolot Straży Granicznej do współpracy z jednostką Służby SAR, celem naprowadzenia jej na możliwe zanieczyszczenie.

Informacje o dużym zanieczyszczeniu, mogącym stwarzać zagrożenie dla środowiska morskiego
nie potwierdziły się. Stwierdzono jedyne niewielkie zmiany na powierzchni wody, mogące świadczyć o obecności cienkiego filmu olejowego nie nadającego się do zbierania.

Urząd Morski w Gdyni prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, analizując ruch statków w tym rejonie oraz dostępnie informacje napływające do urzędu. Na chwilę obecną nie ma podstaw do wskazania konkretnej jednostki, która mogłaby spowodować zanieczyszczenie. W momencie wystąpienia zanieczyszczenia miał miejsce duży ruch jednostek bez AIS (Automatic Identification System).

zanieczyszczeniePOM_kwiecien_2020 fot. 1

 

 

Stan środowiska w obszarze, na którym prowadzona była akcja będzie dokładanie monitorowany na podstawie kolejnych zdjęć satelitarnych, monitoringu powietrznego oraz z wody. Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki przewiduje karanie sprawców zanieczyszczeń karą finansową do wysokości 1mln SDR (ok. 5,7 mln zł.).