Obowiązek odbycia kwarantanny

Poniżej przedstawiamy Państwu komunikat, dotyczący obowiązku odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, opublikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/obowiazek-odbycia-kwarantanny-przez-marynarzy-rybakow-oraz-innych-czlonkow-zalog-statkow-morskich-oraz-statkow-zeglugi-srodladowej