Monitoring poinwestycyjny makrofauny dennej (makrozobentosu) zadania „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”.
Data publikacji: 2020-04-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-04-20

Uprzejmie informuję, iż w wyniku zapoznania się z ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie: monitoring poinwestycyjny makrofauny denne (makrozoobentosu) zadania "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku", postępowanie zostaje unieważnione.