Dostawa farb budowlanych, rozpuszczalników i impregnatów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 07.04.2020 r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2020-04-01
Data publikacji wyników postępowania: 2020-04-09

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę farb budowlanych, rozpuszczalników i impregnatów decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.04.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy FART G. Łukowicz, M. Łukowicz
Sp. j., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę: 33 292,00 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.