Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu radiotelefonów statkowych pracujących w morskim paśmie V oraz w morskim paśmie MF/HF wraz z kompletem niezbędnego wyposażenia opisanego w dalszej części dokumentacji. Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych oraz muszą być fabrycznie nowe. Urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne zgody i dopuszczenia do użytkowania na terenie polski.
Data publikacji: 2020-03-26
Wyjaśnienia i komentarze:
1. 30-03-2020r- W związku ze stwierdzeniem w dniu 30 marca 2020r. omyłki pisarskiej występującej w Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącej mocy radiostacji MF/HF w sekcji podsumowującej dostawę zamówienia, informujemy iż prawidłowa moc radiostacji MF/HF wynosi 150W. Jednocześnie zamieszczamy poprawiony opis przedmiotu zamówienia.