Dostawa tablic informacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 20.03.2020 r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2020-03-18
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę tablic informacyjnych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Emaliernia Szyldów i Art. żel E.Szpak M.Szpak, ul.Majkowskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała; za cenę: 4 350,00 zł netto
Dziękujemy za złożenie ofert.