Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Morskiego w Gdyni

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że pomimo tej sytuacji Urząd Morski w Gdyni funkcjonuje w sposób zapewniający nieprzerwaną  realizację wszystkich zadań.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zmuszeni jesteśmy jednak do zamknięcia bezpośredniej obsługi interesantów, a także możliwości bezpośredniego składania dokumentów w Urzędzie. Bezpośrednio obsługiwać będziemy tylko te sprawy, które wymagają stawiennictwa osobistego (wydanie książeczek żeglarskich; potwierdzania wyciągów pływania niezbędnych dla innych instytucji). Przypominamy także o możliwości odsyłania przez nas gotowych do odbioru dokumentów (z wyjątkiem książeczek żeglarskich), drogą pocztową, na koszt adresata, a w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego na koszt Urzędu (wniosek o przesyłkę dostępny w formie elektronicznej – dotyczy wyłącznie dokumentów marynarskich). W tej chwili nie realizujemy natomiast wysyłek dokumentów za granicę.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Dokumentów Marynarskich.

Załatwianie innych spraw w Urzędzie może być w tej chwili wykonywane tylko w formie telefonicznej (58 355 33 33), poprzez ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (umgdy@umgdy.gov.pl) lub tradycyjnej. Nie jest możliwe osobiste składanie dokumentów do kancelarii Urzędu.

Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych!

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na powyższe ograniczenia wstrzymywane są obecnie (do odwołania) prowadzone procedury naborów do pracy w Urzędzie.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW (8:30 – 14:00) pozostają bez zmian.