Odbudowa plaży w Gdyni Orłowie

Urząd Morski w Gdyni informuje, iż od poniedziałku 16 marca br. rozpocznie się odbudowa plaży w Gdyni Orłowie. Piasek do zasilenia plaży pobierany będzie z obszaru położonego  na wschód od mola w Sopocie.

Szczegóły technologii i organizacji robót przedstawiono w prezentacji: https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Przenetacja-PTIOR-Sopot-Gdynia-Orłowo.pdf

Planowany termin zakończenia prac to 26 kwietnia br. Przerwę w pracy zaplanowano na czas Świąt Wielkanocnych, tj. w dniach  9-16 kwietnia br. W związku z pracami zamknięte zostaną wejście na plażę nr 14 w Sopocie oraz 17 i 18 w Gdyni, a także czasowo wejście nr 16 Gdyni.

W październiku 2019 roku Urząd Morski w Gdyni podpisał Porozumienie z Gminą Miasta Sopotu, którego przedmiotem było określenie zasad współpracy przy realizacji zadania: „prace związane z utrzymaniem systemu ochrony brzegu morskiego przed erozją morską w Gdyni Orłowo”.  Wartość zamówienia wynosi 2 571 000,00 zł. (33% wartości zamówienia pokryje Gmina Miasta Sopotu, pozostałą część Urząd Morski w Gdyni).

Obie strony – Gmina Miasta Sopotu oraz Urząd Morski w Gdyni, postanowiły wspólnie zrealizować zasilanie brzegu w Gdyni Orłowie z wykorzystaniem urobku pobranego w rejonie molo w Sopocie. Zasadniczym celem tych prac jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe od strony morza w rejonie Orłowa. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia zwiększy się ochrona istniejących umocnień brzegowych w Gdyni Orłowie oraz poprawi bezpieczeństwo jednostek żeglujących w Sopocie.

Dzięki temu przedsięwzięciu plaża w Orłowie zostanie powiększono o około 40 metrów (obecnie miejscami ma 2-4 m szerokości), a pobór urobku został wskazany w miejscu spłycenia w rejonie mola w Sopocie.