Dostawa art. technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Nowy termin składania ofert do 23.03.2020 r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2020-03-13
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę art. technicznych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy FART G. Łukowicz, M. Łukowicz Sp. j., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę: 19 888,81 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający z uwagi na wątpliwości dotyczące dostępności wymaganych artykułów oraz uwagi ze strony ewentualnych Wykonawców dokonał zmian w formularzu oferty w pozycjach 16, 21, 30, 31, 40, 41, 42, 53, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 81 oraz 82.
Jednocześnie Zamawiający zamieścił na stronie zaktualizowany formularz oferty oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 23.03.2020 r do godziny 12.00.