Projekt, wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej. Termin składania ofert 12.03.2020r. godz. 15:00.
Data publikacji: 2020-03-10
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na projekt, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny za cenę 3.567,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.