Dostawa art. budowlanych i art. wykończenia wnętrz. Termin składania ofert do 12.03.2020 r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2020-03-09
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę art. budowlanych i art wykończenia wnętrz , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą dla zad. 1 ofertę firmy FART G. Łukowicz,
M. Łukowicz Sp. j., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę: 5 513,23 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Postępowanie na zadanie 2 , z uwagi na brak ofert – zostaje unieważnione.