Dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 11.03.2020 r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2020-03-06
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę mebli , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy HEJS Gdynia, ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia; za cenę: 5 625,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.