Sporządzenie projektu budowlanego remontu budynku Kapitanatu Portu Hel, ul. Wiejska 24.
Data publikacji: 2020-03-04
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na sporządzenie projektu budowlanego remontu budynku Kapitanatu Portu Hel, ul. Wiejska 24, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "P&M" Projekt Przemysław Płowecki, ul. Bysławska 82 lok. 519, 04-993 Warszawa za cenę 55.104,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.