kierownik oddziału ds. oznakowania nawigacyjnego i systemów radionawigacyjnych
Sygnatura ogłoszenia: 61966
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Oznakowania Nawigacyjnego (ON)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2020-03-04 do: 2020-03-14
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
kierownik oddziału ds. oznakowania nawigacyjnego i systemów radionawigacyjnych
wybrany został kandydat:
Pan Grzegorz Zacharczuk zamieszkały w Gdyni.