Przejście dotychczasowego pracodawcy – Urzędu Morskiego w Słupsku na nowego pracodawcę – Urząd Morski w Gdyni

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 231 § 3 Kodeksu pracy Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku i Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informują, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. nastąpi przejście dotychczasowego pracodawcy – Urzędu Morskiego w Słupsku na nowego pracodawcę – Urząd Morski w Gdyni w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz.U. poz. 91).