100lecie Polskiej Służby Hydrograficznej oraz podpisanie porozumień o współpracy z BHMW oraz MOSG

Uczestnicy uroczystości podpisania porozumień oraz 100lecia BHMW

19 lutego br. roku podczas obchodów  setnej rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej, w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podpisano porozumienia  o współpracy w 2020 roku pomiędzy szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej a dyrektorami Urzędów Morskich, a także pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: szef BHMW, komandor Dariusz Kolator, komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski i dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski

szef BHMW, komandor Dariusz Kolator i dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski

 

Podczas konferencji pt.  „100 lat Polskiej Służby Hydrograficznej”, zorganizowanej przez BHMW, we współpracy z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, Akademią MW oraz Stowarzyszeniem Hydrografów Morskich RP, przypomniano, że 19 lutego 1920 roku został utworzony Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej, będący pierwszą polską instytucją państwową, realizującą zadania hydrograficzne na rzecz Odrodzonej Polski. Data ta jest traktowana jako początek funkcjonowania Polskiej Służby Hydrograficznej, działającej zarówno w strukturach Marynarki Wojennej, jak i cywilnej administracji morskiej.

Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

100lat BHMW 100lat BHMW 2