Dostawa artykułów budowlanych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 27.02.2020 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2020-02-21
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę art. budowlanych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy FART G. Łukowicz, M. Łukowicz Sp. j., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia;
za cenę: zad 1 - 7 015,45 zł netto, zad 2 - 5 385,37 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W części 1 formularza oferty Zamawiający wpisał (w poz. 2 i 3) błędną jednostkę. Wymagana jest wycena w poz. 2 - 10 szt. oraz w poz. 3 -20 szt.