Przeprowadzenie przeszkolenia dla pilota na typ samolotu L410 Turbolet (Initial Type Rating Training) w celu uzyskania wpisu uprawnień na typ do licencji.
Data publikacji: 2020-02-21
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-03

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia lotniczego na typ L410 Turbolet "Initial Type Rating Training" dla pilota jako najkorzystniejsza decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni wybrana została oferta Ośrodka Szkolenia Lotniczego "Let's Fly" Ostrava International Airport,742 51 Mosnov, Republika Czeska, który złożył ofertę na kwotę 12 000 EUR netto.