Usługa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń oraz czyszczeniu przewodów kominowych w Centrali oraz placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni.

Usługa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń oraz czyszczeniu przewodów kominowych w Centrali oraz placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2020-02-20
Data publikacji wyników postępowania: 2020-03-13

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń oraz czyszczeniu przewodów kominowych w Centrali oraz placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.03.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Usługi Kominiarskie Roman Sarnowski, 14-500 Braniewo, ul. Wileńska 106 za cenę 27 898,40 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.