Wywóz nieczystości stałych z Portu w Jastarni oraz Kuźnicy.
Data publikacji: 2020-02-19
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-26

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegającą na wywozie nieczystości stałych z Portu w Jastarni oraz Kuźnicy, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Usługi Transportowe Robert Lewicki ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno za cenę 25 095,96 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.