Wywóz nieczystości stałych oraz dzierżawa pojemników dla Latarni Morskiej w Helu oraz Kapitanatu Portu Hel.
Data publikacji: 2020-02-19
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-26

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegającą na wywozie nieczystości stałych oraz dzierżawie pojemników dla Latarni Morskiej w Helu oraz Kapitanatu Portu Hel, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy EKO - HEL Bis Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel, za cenę 19 202,88 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.