Świadczenie usług transmisji danych punkt-punkt o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcy
Numer umowy: WI1.267.1.2019.MH
Data obowiązywania: 2020-01-27
Wykonawca: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
Wartość umowy: 136530 zł