Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem bramek kontroli dostępu w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni

Data publikacji: 2020-02-14
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-19

Zamawiający działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawy Pzp”) zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania.
Art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 510386-N-2020 z dnia 14.02.2020 r..pdf ( 124,64 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - (instrukcja dla Wykonawców).pdf ( 248,61 KB )pdf icon
 3. Załączniki nr 1, 2, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ- (do wypełnienia przez Wykonawców).doc ( 175,5 KB )doc icon
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ- (wzór umowy).pdf ( 140,45 KB )pdf icon
 5. Zmiana SIWZ z dnia 17.02.2020 r..pdf ( 71,95 KB )pdf icon
 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianie z dnia 17.02.2020 r. - (instrukcja dla Wykonawców).pdf ( 248,78 KB )pdf icon
 7. Ogłoszeie o zmianie ogłoszenia z dia 17.02.2020 r..pdf ( 40,68 KB )pdf icon
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.02.2020 r..pdf ( 55,68 KB )pdf icon
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ/Zmiana treści SWIWZ/Przedłużenie terminu składania ofert- z dnia 24.02.2020 r..pdf ( 115,19 KB )pdf icon
 10. Rzuty w wersji Autocad (z dnia 24.02.2020r.).zip ( 236,76 KB )zip icon
 11. Załącznik nr 4 do SIWZ - (opis przedmiotu zamówienia) po zmianie z dnia 24.02.2020 r..zip ( 911,79 KB )zip icon
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.02.2020 r..pdf ( 40,29 KB )pdf icon
 13. Wyjaśnienia treści SIWZ/Zmiana treści SIWZ/Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 03.03.2020 r..pdf ( 392,13 KB )pdf icon
 14. Załącznik nr 4 do SIWZ- (opis przedmiotu zamówienia) po zmianie z dnia 03.03.2020 r..zip ( 911,79 KB )zip icon
 15. Przekroje konstrukcji posadzki ( z dnia 03.03.2020 r.).zip ( 506,76 KB )zip icon
 16. Rzuty rozdzielnic elektrycznych ( z dnia 03.03.2020 r.).zip ( 245,53 KB )zip icon
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.03.2020 r..pdf ( 40,3 KB )pdf icon
 18. Wyjaśnienia treści SIWZ/Zmiana treści SIWZ/Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 12.03.2020 r..pdf ( 198,97 KB )pdf icon
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.03.2020 r..pdf ( 37,77 KB )pdf icon
 20. Właściwe sprostowanie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 12.03.2020 r..pdf ( 86,6 KB )pdf icon
 21. Zmiana treści SIWZ z dnia 17.03.2020 r..pdf ( 73,71 KB )pdf icon
 22. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianie z dnia 17.03.2020 r. - (instrukcja dla Wykonawców).pdf ( 248,95 KB )pdf icon
 23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.03.2020 r..pdf ( 41,12 KB )pdf icon
 24. Zmian SIWZ z dnia 26.03.2020r..pdf ( 77,14 KB )pdf icon
 25. Zmiana ogłoszenia z dnia 26.03.2020r..pdf ( 29,07 KB )pdf icon
 26. ZMIANA SIWZ/PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT z dnia 01.04.2020 r..pdf ( 65,88 KB )pdf icon
 27. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.04.2020 r..pdf ( 42,61 KB )pdf icon
 28. Zmiana SIWZ z dnia 03.04.2020 r..pdf ( 61,91 KB )pdf icon
 29. Zmiana SIWZ z dnia 07.04.2020 r..pdf ( 58,26 KB )pdf icon
 30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf ( 163,64 KB )pdf icon
Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje, że omyłkowo zostało załączone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 12.03.2020 r. (nie dotyczące w/w postępowania).
Zamawiający dokonuje zmiany zamieszczając właściwe Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.03.2020 r. . Z uwagi na techniczne problemy działania strony Biuletyn Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nie zostało opublikowane (czeka na publikację).