Dostawa urządzeń biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 18.02.2020 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2020-02-14
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzenia biurowego , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.H.KAS J.Kasperski Sp.j.
ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia; za cenę 3 680,78 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.