Dostawa akumulatorów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 20.02.2020 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2020-02-14
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę akumulatorów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.H. Perfect Plus Michał Czarnecki, ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom;
za cenę 6 479,64 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.