Dostawa pojemników na odpady segregowane. Termin składania ofert do 17.02.2020 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2020-02-11
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę pojemników na odpady segregowane , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę EKOAWAL Sp.zo.o.
ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo; za cenę 14 661,60 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.