Dostawa środków czystości dla potrzeb urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 17.02.2020 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2020-02-10
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę środków czystości, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę SIMBHP Sp.j. Sławomir Małecki Ireneusz Mikucki,
ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk; za cenę 40 240,80 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.