Wypożyczenie silnika turbośmigłowego typu M601E do samolotu
L410 UVP-E-LW Turbolet.
Data publikacji: 2020-02-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-11

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.02.2020 r. wybrano ofertę firmy AEROSERVIS s.r.o. Letiste Brno-Turany 904/1, 627 00 Brno (Republika Czeska), która złożyła ofertę na kwotę 9000 USD (150 USD/godzinę eksploatacji).