Sporządzenie projektu budowlanego remontu budynku Kapitanatu Portu Hel, ul. Wiejska 24.
Data publikacji: 2020-02-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-24

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.02.2020 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie.
Zamówienie będzie powtórzone w najbliżym czasie.