Świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw samochodów marki Ford. Termin składania ofert do dnia 05.02.2020r.
Data publikacji: 2020-01-27
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw samochodów marki Ford, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę GBG Gołębiewski Sp. z o.o. S.k. ul. Lubichowska 141, 83-200 Starogard Gdański, za cenę 60.996,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.