Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu. Termin składania ofert do dnia 07.02.2020r.
Data publikacji: 2020-01-27
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, za cenę 38 802,90 zł brutto;
2) Dla części 2 zamówienia: Proauto Sp. zo.o. ul. Łukasińskiego 134, 71-215 Szczecin, za cenę 21.839,91 zł brutto;
3) Dla części 3 zamówienia: Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., ul. Kujawska 102,44-101 Gliwice, za cenę 12 851,50 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z wycofaniem z rynku oleju silnikowego Mobil Delvac 1630 SAE30, Zamawiający zmodyfikował zestawienie materiałowe dla części 2 zamówienia poprzez zastąpienie wycofanego produktu - olejem silnikowym Gulf Super Duty CF30 (poz. nr 5 zestawienia). Załączono zmodyfikowane zestawienie materiałowe dla części 2 zamówienia.