Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów pogwarancyjnych i napraw koparko- ładowarki marki HSW. Termin składania ofert do dnia 31.01.2020r.
Data publikacji: 2020-01-24
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów pogwarancyjnych i napraw koparko - ładowarki marki HSW, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Energomasz Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk, za cenę 22.546,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.