Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych i napraw koparko- ładowarek marki CASE 695ST. Termin składania ofert do dnia 31.01.2020r.
Data publikacji: 2020-01-24
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych i napraw koparko - ładowarek marki CASE 695ST, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę EWPA Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki, za cenę 26.825,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.